Küpsised

Võime koguda teenuse kasutamise andmeid küpsiste („cookies“) ja muude vastavate meetoditega, nagu veebilehitseja kohalik mälu, rakenduse identifikaator ja seadme identifikaator, abil.

1. Küpsised, Javascript ja serverilogid

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab kasutaja lõppseadmesse. Küpsised sisaldavad nimetut eristavat identifikaatorit, mille abil võime tuvastada ja loendada meie kodulehte külastavad veebilehitsejaid.  Küpsised ei liigu võrgus iseseisvalt, vaid need paigutatakse kasutaja lõppseadmesse vaid koos kasutajapoolse veebisaidi külastamisega. Ainult küpsise saatnud server saab hiljem küpsist lugeda ja kasutada. Küpsised või muud tehnikad ei kahjusta kasutaja lõppseadet ega faile ning küpsiseid ei saa kasutada programmide kasutamiseks või pahavara levitamiseks.

Javascripti ja serverilogide abil saame koguda andmeid selle kohta, kuidas ja millal meie teenuseid kasutatakse: näiteks milliselt leheküljelt on kasutaja teenuse veebisaidile sisenenud, millal ja milliseid meie www-lehekülgi kasutaja on lehitsenud, millise reklaamija kuulutusi kasutaja on meie veebisaidil näinud ja klõpsanud, millist veebilehitsejat kasutaja kasutab, milline on kasutaja kuva resolutsioon, seadme operatsioonisüsteem ja selle versioon ning IP-aadress.

Küpsiste ja muude vastavate tehnikate kasutamise eesmärgiks on analüüsida ja arendada meie teenuseid, et kasutajaid paremini teenindada. Need tehnikad teevad muu hulgas võimalikuks selle, et kasutaja ei pea soovi korral kasutajatunnuseid, salasõnu ja valitud eelistusi iga kord uuesti sisestama.

Kasutame küpsiseid ja muid vastavaid tehnikaid oma teenuste külastajate arvu statistiliseks jälgimiseks ning reklaami mõju mõõtmiseks. Võime koguda näiteks andmeid turundusteateid sisaldavate e-kirjade ja uudiskirjade kohta, et selgitada, kas teateid on avatud ja kas nende põhjal on rakendatud meetmeid, näiteks sisenetud veebisaidile. Oma veebisaidi külastatavuse parandamiseks võime teha lühiaegseid uuringuid, mille käigus võime salvestada andmeid kasutaja kursori liikumise ja klõpsude kohta teatud lehekülgedel.

Saame kasutada oma veebisaidi kasutamise kohta kogutud andmeid ka teatud veebilehitsejale suunatud reklaami või sisu tootmiseks. Saame luua sihtrühmasegmente selle põhjal, milliseid internetilehekülgi on teatud veebilehitsejad määratud ajaperioodi jooksul külastanud. Neile sihtrühmasegmentidele esitatakse neid tõenäoliselt huvitavat reklaami või sisu.

Sihtrühma kuuluv veebilehitseja võib näiteks külastada sageli jalgpalliteemalist veebisaiti, mistõttu see liigitatakse rühma „Sport“. Segmentide loomiseks võime kasutada oma koostööpartnereid, kusjuures tagame oma lepingutega, et meie koostööpartner kasutab andmeid ainult Kodin.io heaks ning ei kasuta andmeid oma tegevuses ega edasta neid. Mõnel juhul võime kasutada segmentide loomiseks ja reklaami suunamiseks ka Kodit.io-välistelt veebisaitidelt kogutud toiminguandmeid.

Ainult küpsiste abil ei ole võimalik kasutajat tuvastada. Arvestades isikuandmete kaitset puudutavat seadusandlust ja iga vastava teenuse registriaruannet, võime küpsiste ja muude vastavate tehnikate abil saadud andmeid ühendada võimalike kasutajalt muul viisil saadud andmetega, tehes seda andmekaitseteatises kirjeldatud viisil. Kui kasutajal on Kodit.io hinnangutööriista tunnus või ta on palunud meilt hinnahinnangut või kontrollkäiku hindamise eesmärgil, võime rikastada üksteisega Kodit.io registreerimisandmeid ja teenuste kasutamise jälgimisest saadud andmeid.

Kolmandad osapooled, nagu reklaamivõrgustikud, kasutavad küpsiseid ja muid vastavaid tehnikaid reklaami suunamiseks kasutaja tõenäoliste huvivaldkondade põhjal. Teeme koostööd reklaamivõrgustikega, et kasutajale näidatav reklaam oleks võimalikult huvitav. Küpsiste abil võime näiteks näidata reklaami selle põhjal, milliseid lehekülgi külastaja on varem külastanud. Mõõdame ka sellise reklaami mõju.

2. Küpsiste tüübid

Funktsionaalsed küpsised

  • Kasutuseesmärk: võimaldavad veebisaitide funktsioone, nagu registreerumine, ostukorvi funktsioonid ja keeleseaded.
  • Näited: praktikas hoolitsevad need küpsised selle eest, et veebisaidil on võimalik meeles pidada teie sisselogimisandmeid, et tooted püsivad ostukorvis, kuigi jätkate toodete vaatamist, ja et kasutajad näevad veebisaite oma emakeeles.

Tootearendus ja äritegevuse aruanded

  • Kasutuseesmärk: võimaldavad veebisaitide ja rakenduste kasutuskogemuse parandamist ning aruannete koostamist äriotsuste tegemiste toetamiseks.
  • Näited: nende küpsiste abil võib Kodit.io otsustada, millised meie teenustest on kõige populaarsemad ja milliseid teenuste funktsioone kasutatakse kõige enam. Nende andmete abil saame oma teenuseid edasi arendada ja ka parandada neis esinevaid vigu.

Reklaamiaruannete koostamine

  • Kasutuseesmärk: võimaldavad koostada aruandeid selle kohta, kui sageli on reklaami nähtud või kas kasutaja on reklaamil klõpsanud
  • Näited: nende küpsiste abil suudame koostada aruandeid selle kohta, kuidas reklaam on teostunud, näiteks kas meie kasutajad on reklaamidel klõpsanud. Lisaks võime nende küpsiste abil kogutud andmete põhjal veenduda, et me ei näita kasutajatele palju kordi üht ja sama reklaami.

Reklaami suunamine

  • Kasutuseesmärk: Kodit.io veebisaidi kasutusel põhinev suunamine ja kolmandate osapoolte veebisaitide kasutusel põhinev reklaami suunamine
  • Näited: nende küpsiste abil püüame saavutada seda, et meie kasutajad näeksid võimalikult tabavat, huvitavat ja just neile meeldivat Kodit.io reklaami.

3. Muud identifikaatorid

Mobiilseadmete rakendustes on eristav identifikaator, mida kasutatakse rakenduse reklaami suunamiseks ja uurimiseks. Identifikaatori abil saab tootearenduse eesmärgil koostada aruandeid ka selle kohta, kuidas ja kui sageli rakendust kasutatakse. Identifikaator on võrreldav küpsisega.

4. Kuidas võite mõjutada?

Uue küpsiseprofiili loomine

Küpsiseid regulaarsete ajavahemike järel kustutades saab kasutaja vahetada identifikaatorit, mille põhjal luuakse kasutaja profiil. See siiski ei lõpeta täiesti andmete kogumist ega digitaalse reklaami suunamist, vaid pigem tühistab varasematel käitumisandmetel põhineva suunamise.

Kodit.io hinnangutööriista registreerimisandmed ja hinnahinnangu või hindamispalve registreerimisandmed.

Kasutajal on võimalik keelata Kodit.io registreerimisandmetega seotud andmete kasutamine turunduseks ja digitaalse reklaami suunamiseks. Palve tuleb saata aadressil privacy@kodit.io

Kolmandate osapoolte teostatud suunamine.

Reklaamivõrgustikud suunavad reklaami esimese osapoole, nt Kodit.io veebilehelt kogutud käitumisandmete põhjal. Kasutaja võib keelata kolmandate osapoolte reklaami suunamise tervikuna või ettevõttepõhiselt veebisaidi Your Online Choices kaudu.