Daniel Sakolski

Real Estate Broker · Warszawa

Karierę rozpoczynał w branży gastronomicznej, dostarczając sprzęt i wyposażając lokale usługowe. Posiada wiedzę techniczną z zakresu nieruchomości, którą często wykorzystuje. Dodatkowo posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu marketingu tradycyjnego i internetowego. Jako najlepszą cechę sprzedawcy wymienia rzetelność i dotrzymanie słowa. Dlatego też ceni przejrzystą współpracę z klientem. Ze swojej strony zapewnia ją poprzez dokładne zbadanie jego potrzeb oraz stały kontakt.