Rakentajantie 1 C 33

To mieszkanie nie jest już dostępne.